Nedelja, 27. Maj 2018

Fast Font

Delež učencev, ki so prejeli sredstva za sofinanciranje za šolo v naravi

Leto Vrednost
2004 37,2
2005 34,2
2006 35,5
2007 34,5
2008 30,3
2009 28,8
2010 31,0
2011 30,0
2012 30,0
2013 30,5
2014 31,6
2015 32,0
2016 33,0
-  
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)
Opis kazalnika: Sredstva za financiranje so sredstva za sofinaciranje ene generacije na leto (število učencev 5. razreda v OŠ; OŠPP in zavodih pa dve generaciji - 5. in 6. razred) (MIZŠ).
Opomba h kazalniku: Podatki se nanašajo na začetek šolskega leta.

 

Izvoz podatkov v Excel