Četrtek, 21. September 2017

Fast Font

Število priznanj očetovstva glede na starost otroka

Leto Vsa priznanja Pred rojstvom otroka Otrok star manj kot 1 leto Otrok star 1–19 let
1995 5 228 0 5 005 212
1998 5 220 0 4 972 237
2000 6 053 4 5 657 375
2001 6 584 0 6 303 261
2002 6 528 0 6 226 285
2003 6 715 0 6 497 204
2004 7 230 0 7 092 138
2005 8 175 580 7 391 185
2006 9 191 2 408 6 611 155
2007 10 116 4 062 5 868 169
2008 11 552 6 088 5 259 183
2009 11 709 6 928 4 579 180
2010 12 265 7 885 4 189 171
2011 12 421 8 467 3 767 145
2012 12 108 8 646 3 246 195
2013 11 992 8 987 2 854 132
2014 12 064 9 199 2 707 134
2015 11 695 9 108

2 433 

136
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)

 

Izvoz podatkov v Excel