Četrtek, 21. September 2017

Fast Font

Strokovni svet

Šesta sestava strokovnega sveta IRSSV (konstituitivna seja je bila 11. 9. 2015):

Predsednica strokovnega sveta IRSSV: mag. Martina Trbanc

Namestnica predsednice strokovnega sveta IRSSV: mag. Simona Smolej Jež

V Skladu s Poslovnikom o delu strokovnega sveta IRSSV strokovni svet sestavljajo vsi strokovni delavci IRSSV.

65plus logo spletka

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci