Četrtek, 18. Januar 2018

Fast Font

Upravni odbor

Peti sklic Upravnega odbora IRSSV (konstitutivna seja 2. 12. 2013) za obdobje 2013-2017.

Sestava Upravnega odbora IRSSV:

- Saša Mlakar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, predsednica (predstavnica ustanovitelja)

- dr. Polona Dremelj, namestnica predsednice (predstavnica zaposlenih IRSSV)

- dr. Liljana Rihter, Fakulteta za socialno delo (predstavnica ustanovitelja)

- Tanja Amon, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (predstavnica ustanovitelja)

- dr. Katja Vadnal, Zveza Sožitje (predstavnica Socialne zbornice Slovenije)

- mag. Andraž Zgonc, Urad RS za mladino (predstavnik ustanovitelja)

- mag. Melita Zorec, DSO Ljubljana Vič-Rudnik (predstavnica Socialne zbornice Slovenije).

65plus logo spletka

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci