APAČE

Izvajalec storitve pomoči na domu:

DOMANIA, Zavod za dnevno varstvo starejših in pomoč na domu
Puconci 79
9201 Puconci
T: 02 545 91 83
E: info@domania.si
www.domania.si

Cena ure pomoči na domu, ki jo plača uporabnik (stanje na dan 31. 12. 2021):
– delovnik: 5,08 EUR,
– sobota: 6,84 EUR,
– nedelja: 6,84 EUR,
– praznik: 6,84 EUR.


Ponovno naložite zemljevid