JAVNO POVABILO K SODELOVANJU ZA IZVEDENCE V POSTOPKIH ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO OSEBNE ASISTENCE [ZAKLJUČENO]

Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo na podlagi 21. člena Zakona o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 10/17, 31/18 in 172/21), 5. in 6. člena Pravilnika o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 26/22) in Pravilnika o organizaciji in načinu delovanja komisij v postopkih za uveljavljanje pravice do osebne asistence na Inštitutu Republike Slovenije za socialno varstvo z dne …

USPOSABLJANJA ZA OSEBNE ASISTENTE, STROKOVNE VODJE, USKLAJEVALCE OSEBNE ASISTENCE, UPORABNIKE IN ZAKONITE ZASTOPNIKE 2023

Inštitut RS za socialno varstvo po Pravilniku o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 26/22) izvaja usposabljanja za osebne asistente, strokovne vodje, usklajevalce osebne asistence, uporabnike in zakonite zastopnike. Pred prijavo vas vljudno prosimo, da preberete: Protokol izvajanja uposabljanja za osebne asistente, strokovne vodje, usklajevalce osebne asistence, uporabnike in zakonite zastopnike. POMEMBNO: Na dodatna usposabljanja ne prijavljate oseb, ki so v …

NA IZVEDENSKEM ODDELKU IŠČEMO NOVE KADRE [ZAKLJUČENO]

Na Inštitutu RS za socialno varstvo na Izvedenskem oddelku iščemo 3 nove sodelavce oz. sodelavke na delovnem mestu Višji razvijalec – H017014. Glavna naloga višjega razvijalca bo priprava strokovnih mnenj za osebno asistenco. Pogoji za prijavo: Visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali 2. bolonjska stopnja Najmanj 2 leti delovnih izkušenj in 4 leta strokovnega in praktičnega znanja s področja invalidskega, socialnega …

BREZDOMSTVO V SLOVENIJI

Inštitut RS za socialno varstvo skupaj s Fakulteto za družbene vede UL izvaja raziskavo »Brezdomstvo v Sloveniji: obseg, značilnosti in stališča«, ki jo financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost v RS. Raziskava naslavlja pomanjkanje podatkov o brezdomstvu v Sloveniji, poudarja potrebo po zbiranju podatkov na nacionalni ravni in poglobljenem razumevanju pojava na podlagi kompleksne opredelitve brezdomstva. Cilj raziskave je proučiti …

USPOSABLJANJA ZA OSEBNE ASISTENTE, STROKOVNE VODJE, USKLAJEVALCE OSEBNE ASISTENCE, UPORABNIKE IN ZAKONITE ZASTOPNIKE

Inštitut RS za socialno varstvo po Pravilniku o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 26/22) izvaja usposabljanja za osebne asistente, strokovne vodje, usklajevalce osebne asistence, uporabnike in zakonite zastopnike. Pred prijavo vas vljudno prosimo, da preberete: Protokol izvajanja uposabljanja za osebne asistente, strokovne vodje, usklajevalce osebne asistence, uporabnike in zakonite zastopnike. POMEMBNO: Prosimo, da na dodatno usposabljanje ne prijavljate oseb, …

ZAKLJUČNO POROČILO PILOTNEGA PROJEKTA “RAZVOJ IN PREIZKUŠANJE STORITEV SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA INVALIDOV”

Objavljamo zaključno evalvacijsko poročilo o izvajanju pilotnega projekta “Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov“, ki je potekal od sredine leta 2020, do marca 2022.  Poročilo prinaša rezultate poglobljenega spremljanja pilotnega projekta, vključuje informacije o njegovem poteku, podatke o različnih deležnikih, ki so bili vanj vključeni ter vsebinsko oceno uspešnosti projekta kot celote glede na postavljene cilje. Ugotovitve in poudarki …

UVODNA KONFERENCA NACIONALNE KONTAKTNE TOČKE EaSI

V torek 30. 8. 2022 ob 10. uri bomo v City Hotelu v Ljubljani organizirali uvodno konferenco na kateri bomo zaposleni iz Inštituta RS za socialno varstvo predstavili EaSI program in uspešne primere EaSI projektov. Pripravili bomo tudi delavnici priprave na prijave EaSI projektov in usmerjenega mreženje udeležencev. Program EaSI je namenjen razvoju, preverjanju in eksperimentiranju na področju različnih politik …

NACIONALNA KONTAKTNA TOČKA PROGRAMA EASI

Evropska komisija (EK) bo tudi v novi finančni perspektivi iz sklada ESS+ podprla poseben, centraliziran EU program EaSI (Employment and Social Innovation oziroma Zaposlovanje in socialne inovacije). Program EaSI je namenjen razvoju, preverjanju in eksperimentiranju na področju različnih politik (zaposlovanje, socialno vključevanje, delovni pogoji itd.) in sicer na podlagi pilotnih projektov, študij in analiz, ki so lahko podlaga za nadgradnjo …

EVALUATION OF PILOT PROJECTS IN THE FIELD OF LONG TERM CARE

In the period 2018-2020, the project Implementation of pilot projects that will support the transition to the implementation of the systemic long-term care act was carried out in Slovenia. The activities took place in three pilot environments, which were selected in a public tender (JR 2018) and implemented the following projects: Establishment of systemic implementation of long-term care in the Celje region in …

NA IZVEDENSKEM ODDELKU IŠČEMO NOVE KADRE [zaključeno]

Na Inštitutu RS za socialno varstvo na Izvedenskem oddelku iščemo 3 nove sodelavce oz. sodelavke na delovnem mestu Višji razvijalec – H017014. Glavna naloga višjega razvijalca bo priprava strokovnih mnenj za osebno asistenco. Pogoji za prijavo: Visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali 2. bolonjska stopnja Najmanj 2 leti delovnih izkušenj in 4 leta strokovnega in praktičnega znanja s področja invalidskega, socialnega …