NACIONALNA KONTAKTNA TOČKA PROGRAMA EASI

Evropska komisija (EK) bo tudi v novi finančni perspektivi iz sklada ESS+ podprla poseben, centraliziran EU program EaSI (Employment and Social Innovation oziroma Zaposlovanje in socialne inovacije). Program EaSI je namenjen razvoju, preverjanju in eksperimentiranju na področju različnih politik (zaposlovanje, socialno vključevanje, delovni pogoji itd.) in sicer na podlagi pilotnih projektov, študij in analiz, ki so lahko podlaga za nadgradnjo …

NA IZVEDENSKEM ODDELKU IŠČEMO NOVE KADRE [zaključeno]

Na Inštitutu RS za socialno varstvo na Izvedenskem oddelku iščemo 3 nove sodelavce oz. sodelavke na delovnem mestu Višji razvijalec – H017014. Glavna naloga višjega razvijalca bo priprava strokovnih mnenj za osebno asistenco. Pogoji za prijavo: Visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali 2. bolonjska stopnja Najmanj 2 leti delovnih izkušenj in 4 leta strokovnega in praktičnega znanja s področja invalidskega, socialnega …

VABILO NA WEBINAR VOICES FOR JUSTICE

Vabljeni na webinar v okviru projetka “Voices for Justice”, ki bo v petek, 29. aprila 2022 ob 10:00 uri. Na Inštitutu RS za socialno varstvo sodelujemo v projektu Voices for Justice – Information and Communication: Cornerstones of justice for victims of crime with disability, ki se osredotoča na pravice in izkušnje ljudi z oviranostjo, ki so žrtve kaznivih dejanj in …

DELOVANJE IZVEDENSKEGA ORGANA IN IZOBRAŽEVANJA PO ZOA NA IRSSV

Dne 20. 10. 2021 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci (v nadaljevanju ZOA), ki je bil dne 29. 10. 2021 objavljen v Uradnem listu RS št. 172/21. Navedeni zakon z namenom strokovnega in kakovostnega izvajanja storitev osebne asistence ter zagotovitve primerljivega ocenjevanja vseh uporabnikov, Inštitut RS za socialno varstvo (v nadaljevanju IRSSV) pooblašča za …

JAVNO POVABILO K SODELOVANJU ZA IZVEDENCE V POSTOPKIH ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO OSEBNE ASISTENCE [zaključeno]

Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo na podlagi 21. člena Zakona o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 10/17, 31/18 in 172/21), 5. in 6. člena Pravilnika o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 26/22) in Pravilnika o organizaciji in načinu delovanja komisij v postopkih za uveljavljanje pravice do osebne asistence na Inštitutu Republike Slovenije za socialno varstvo z dne …

IŠČEMO KOORDINATORJA PROJEKTOV VII/1 [zaključeno]

Na Inštitutu RS za socialno varstvo iščemo novega sodelavca oz. sodelavko za delovno mesto Koordinatorja projekta VII/1 – J017048, ki bo delal na projektih dezinstitucionalizacije. V prvi vrsti bo skrbel za administrativne naloge, hkrati pa bo podpiral raziskovalni tim pri spodbujanju dezinstitucionalizacije v Sloveniji. Podroben opis delovnega mesta: načrtovanje in koordinacija aktivnosti ter izvajanja nalog na projektih poslovno in finančno …

OBVESTILO O IZVAJANJU IZOBRAŽEVANJ PO ZOA-B

Spoštovani. Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 20. oktobra 2021 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci (ZOA-B), s katerim med drugim spreminja področje usposabljanja osebnih asistentov, strokovnih vodij in usklajevalcev osebne asistence. Kot bodoči izvajalci usposabljanj in izobraževanj vas obveščamo, da vam natančnih podatkov o poteku izobraževanj ter drugih informacij v povezavi z omenjeno …

View Post

VABILO NA DELAVNICO V OKVIRU PROJEKTA SCIROCCO EXCHANGE: KOORDINACIJA NA PODROČJU ZDRAVSTVENIH IN SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV – PRENOS ZNANJA IZ BASKIJE

Vabljeni na spletno delavnico Koordinacija na področju zdravstvenih in socialnovarstvenih storitev – prenos znanja iz Baskije,  ki bo v torek, 23. novembra 2021 ob 9:30 uri. Delavnica bo potekala preko Zoom platforme, na naslednji povezavi: https://us02web.zoom.us/j/82950168619 Na Inštitutu RS za socialno varstvo sodelujemo v projektu SCIROCCO Exchange v katerem sodelujejo partnerji iz devet evropskih držav in je namenjen razvoju integrirane oskrbe. …

ZAKLJUČNO POROČILO O IZVAJANJU RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU SOCIALNEGA VARSTVA ZA OBDOBJE 2013–2020

Objavljamo zaključno poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 in doseganju njenih ciljev za celotno obdobje veljavnosti dokumenta. V tem poročilu smo na izteklo Resolucijo pogledali z nekoliko širšega zornega kota. Ugotavljamo, da je bil domet Resolucije pri uokvirjanju razvoja socialnega varstva v obdobju 2013 – 2020 predvsem deklarativne narave. Resolucija je v pretežnem delu ostala na …