USPOSABLJANJA ZA OSEBNE ASISTENTE, STROKOVNE VODJE, USKLAJEVALCE OSEBNE ASISTENCE, UPORABNIKE IN ZAKONITE ZASTOPNIKE

Inštitut RS za socialno varstvo po Pravilniku o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 26/22) izvaja usposabljanja za osebne asistente, strokovne vodje, usklajevalce osebne asistence, uporabnike in zakonite zastopnike. Pred prijavo vas vljudno prosimo, da preberete: Protokol izvajanja uposabljanja za osebne asistente, strokovne vodje, usklajevalce osebne asistence, uporabnike in zakonite zastopnike. POMEMBNO: Prosimo, da na dodatno usposabljanje ne prijavljate oseb, …

ZAKLJUČNO POROČILO PILOTNEGA PROJEKTA “RAZVOJ IN PREIZKUŠANJE STORITEV SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA INVALIDOV”

Objavljamo zaključno evalvacijsko poročilo o izvajanju pilotnega projekta “Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov“, ki je potekal od sredine leta 2020, do marca 2022.  Poročilo prinaša rezultate poglobljenega spremljanja pilotnega projekta, vključuje informacije o njegovem poteku, podatke o različnih deležnikih, ki so bili vanj vključeni ter vsebinsko oceno uspešnosti projekta kot celote glede na postavljene cilje. Ugotovitve in poudarki …

UVODNA KONFERENCA NACIONALNE KONTAKTNE TOČKE EaSI

V torek 30. 8. 2022 ob 10. uri bomo v City Hotelu v Ljubljani organizirali uvodno konferenco na kateri bomo zaposleni iz Inštituta RS za socialno varstvo predstavili EaSI program in uspešne primere EaSI projektov. Pripravili bomo tudi delavnici priprave na prijave EaSI projektov in usmerjenega mreženje udeležencev. Program EaSI je namenjen razvoju, preverjanju in eksperimentiranju na področju različnih politik …

NACIONALNA KONTAKTNA TOČKA PROGRAMA EASI

Evropska komisija (EK) bo tudi v novi finančni perspektivi iz sklada ESS+ podprla poseben, centraliziran EU program EaSI (Employment and Social Innovation oziroma Zaposlovanje in socialne inovacije). Program EaSI je namenjen razvoju, preverjanju in eksperimentiranju na področju različnih politik (zaposlovanje, socialno vključevanje, delovni pogoji itd.) in sicer na podlagi pilotnih projektov, študij in analiz, ki so lahko podlaga za nadgradnjo …

NA IZVEDENSKEM ODDELKU IŠČEMO NOVE KADRE [zaključeno]

Na Inštitutu RS za socialno varstvo na Izvedenskem oddelku iščemo 3 nove sodelavce oz. sodelavke na delovnem mestu Višji razvijalec – H017014. Glavna naloga višjega razvijalca bo priprava strokovnih mnenj za osebno asistenco. Pogoji za prijavo: Visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali 2. bolonjska stopnja Najmanj 2 leti delovnih izkušenj in 4 leta strokovnega in praktičnega znanja s področja invalidskega, socialnega …

VABILO NA WEBINAR VOICES FOR JUSTICE

Vabljeni na webinar v okviru projetka “Voices for Justice”, ki bo v petek, 29. aprila 2022 ob 10:00 uri. Na Inštitutu RS za socialno varstvo sodelujemo v projektu Voices for Justice – Information and Communication: Cornerstones of justice for victims of crime with disability, ki se osredotoča na pravice in izkušnje ljudi z oviranostjo, ki so žrtve kaznivih dejanj in …

DELOVANJE IZVEDENSKEGA ORGANA IN IZOBRAŽEVANJA PO ZOA NA IRSSV

Dne 20. 10. 2021 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci (v nadaljevanju ZOA), ki je bil dne 29. 10. 2021 objavljen v Uradnem listu RS št. 172/21. Navedeni zakon z namenom strokovnega in kakovostnega izvajanja storitev osebne asistence ter zagotovitve primerljivega ocenjevanja vseh uporabnikov, Inštitut RS za socialno varstvo (v nadaljevanju IRSSV) pooblašča za …

JAVNO POVABILO K SODELOVANJU ZA IZVEDENCE V POSTOPKIH ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO OSEBNE ASISTENCE [zaključeno]

Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo na podlagi 21. člena Zakona o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 10/17, 31/18 in 172/21), 5. in 6. člena Pravilnika o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 26/22) in Pravilnika o organizaciji in načinu delovanja komisij v postopkih za uveljavljanje pravice do osebne asistence na Inštitutu Republike Slovenije za socialno varstvo z dne …

IŠČEMO KOORDINATORJA PROJEKTOV VII/1 [zaključeno]

Na Inštitutu RS za socialno varstvo iščemo novega sodelavca oz. sodelavko za delovno mesto Koordinatorja projekta VII/1 – J017048, ki bo delal na projektih dezinstitucionalizacije. V prvi vrsti bo skrbel za administrativne naloge, hkrati pa bo podpiral raziskovalni tim pri spodbujanju dezinstitucionalizacije v Sloveniji. Podroben opis delovnega mesta: načrtovanje in koordinacija aktivnosti ter izvajanja nalog na projektih poslovno in finančno …