Objava poročila Socialni položaj v Sloveniji

Objavljamo zadnje poročilo o socialnem položaju v Sloveniji, ki se nanaša na leti 2022 in 2023. Poročilo med drugim obravnava ekonomske in družbene okoliščine v Sloveniji v zadnjih dveh letih, dohodke in dohodkovno neenakost, gibanje ključnih kazalnikov življenjske ravni, gibanje števila in strukture prejemnikov in upravičencev do denarnih pravic, ki so odvisne od materialnega položaja gospodinjstev, v fokusnem poglavju pa vpliv tveganj in negotovosti v letu 2023 na položaj ranljivih skupin in kategorij prebivalstva. Vabljeni k branju.

Obvestilo izvajalcem javnih socialnovarstvenih programov glede baze podatkov Evapro ©

Obveščamo vas, da smo bazo Evapro © sprogramirali popolnoma na novo. Ne gre za prenovo oz. nadgradnjo, temveč novo postavitev baze na sodobnejši platformi, v katero bomo prenesli vse v preteklosti vnesene podatke. Ohranila se bodo tudi vaša dosedanja uporabniška imena in gesla. Vnos v staro bazo s 5. majem 2024 ne bo več mogoč. Izobraževanja preko aplikacije Zoom so predvidena v tednu od 6. do 10. maja 2024. Vnos v novo bazo se bo pričel z dnem izobraževanja. O točnem terminu izobraževanj boste pravočasno obveščeni.

Povabilo k sodelovanju pri novih razvojnih projektih

Na Inštitutu RS za socialno varstvo bomo predvidoma z junijem in s septembrom 2024 zaposlili nove sodelavce za temeljne razvojne projekte, pri katerih bomo z raziskovanjem, izobraževanjem, svetovanjem, koordinacijo deležnikov in terenskim delom prispevali h ključnim sistemskim spremembam v Republiki Sloveniji na področjih:
– dezinstitucionalizacije: preobrazba velikih institucij za ljudi z oviranostjo v skupnostne storitve
– dolgotrajne oskrbe: podpora pri uveljavljanju Zakona o dolgotrajni oskrbi in pripravi nacionalnega programa
– digitalizacije socialnega varstva in dolgotrajne oskrbe: vsebinska podpora pri razvoju informacijskih sistemov in baz podatkov
Projekti bodo trajali štiri leta in pol. Iščemo predvsem osebe z znanji s področij socialnega dela, družboslovnih, filozofskih in ekonomskih ved ter informatike. Iščemo posameznike z znanjem iz dotičnih področij projektov ali osebe brez izkušenj, ki bi se v letu 2024 vpisali na doktorski študij in se na ta način posvetili tem področjem dela. Iščemo ljudi, ki so kreativni, prilagodljivi, sistematični, zavzeti, motivirani, zavezani človekovim pravicam in radi delajo v timu.

Na IRSSV vam ponujamo:
• Delo v navdihujočem in spodbudnem delovnem vzdušju in delo z ekipo uveljavljenih strokovnjakov s področja socialnega varstva, dolgotrajne oskrbe in digitalizacije.
• Delo v zdravem in poštenem delovnem okolju, kjer cenimo raznolikost naših zaposlenih.
• Usklajevanje profesionalnega in družinskega življenja. Našim zaposlenim ponujamo fleksibilen delovni čas in delo na daljavo.
• Sodelovanje v raziskovalnih projektih, v okviru katerih boste karierno napredovali, pridobili možnosti potovanja in udeležbe na različnih konferencah in izobraževanjih s področja dezinstitucionalizacije, dolgotrajne oskrbe in digitalizacije.
• Sodelovanje z ljudmi, ki imajo željo nekaj spremeniti!

Če vas zanima delo na naših projektih ali če imate kakšna dodatna vprašanja, nam pišite oziroma pošljite svoj življenjepis na: deinstitucionalizacija@siol.net

Projekt NOVA

V okviru projekta NOVA – (Nova partnerstva in priložnosti za inovativne in trajnostne pristope k vključevanju ranljivih skupin v družbo in na trg dela), ki je (so)financiran iz programa EaSI, smo v drugem tednu decembra za projektne partnerje iz Srbije (Ministrstvo za delo, zaposlovanje, veterane in socialne zadeve Srbije, Rdeči križ Srbije, Nacionalna služba za zaposlovanje Srbije, Center za socialno politiko Srbije in IPSOS Strateški Marketing) organizirali študijski obisk v Lizboni. V okviru obiska smo se na Ministrstvu za delo, solidarnost in socialno varstvo Portugalske poleg predstavnikov ministrstva srečali tudi s predstavniki Zavoda za zaposlovanje in strokovno usposabljanje ter predstavniki Inštituta za socialno zaščito. Poleg tega smo v Lizboni obiskali enega od dveh lizbonskih centrov za zaposlovanje (Picoas), nevladno organizacijo, ki se posveča predvsem delu z migranti, Renew Mouraria ter portugalski Rdeči Križ, kjer smo se o programih pomoči in podpore osebam v ranljivih situacijah in revščini pogovarjali tudi s predstavniki lokalne izpostave Rdečega Križa v Amadori (kraj, ki ga imenujejo tudi portugalski talilni lonec različnih kultur).

Obiski teh organizacij in institucij so nam omogočili poglobljen vpogled v delovanje ključnih akterjev in portugalskega nacionalnega sistema na področju socialne zaščite najbolj ranljivih skupin prebivalstva (vključno z migranti) ter področju podpore vključevanju ranljivih skupin prebivalstva na trg dela na Portugalskem. Prenos znanja, izkušenj in dobrih praks med različnimi okolji je v iskanju ustreznih nacionalnih rešitev vedno koristna izkušnja, kar se je izkazalo tudi pri tokratnem obisku.

Pomoč na domu – analiza za leto 2022

Objavili smo zadnjo analizo izvajanja pomoči na domu, pripravili smo tudi povzetek ključnimi ugotovitvami ter posodobili cene in kontaktne podatke na zemljevidu.

Na inštitutu smo za naročnika analize Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravili 16. analizo. Ugotavljamo, da je ob koncu leta 2022 pomoč na domu prejemalo 8.668 uporabnikov v 211 slovenskih občinah, izvajalo pa jo je 75 različnih izvajalcev, med njimi največ javnih domov za starejše. Uporabnik je za storitev v povprečju plačal nekoliko več kot leto prej, in sicer 6,02 EUR. Strokovno pripravo, vodenje in koordiniranje je izvajalo 106 oseb, neposredno socialno oskrbo pa 1.140. Ugotavljamo, da določen delež potreb po storitvi ostaja nezadovoljen ter da je bilo ob koncu leta 2022 na čakalnem seznamu najmanj 1.300 oseb. Z analizo pokažemo tudi na počasen trend zasledovanja strateško zastavljenega cilja, saj pomoč na domu prejema 1,8 % starih 65 let in več, kar pomeni, da je cilj ReNPSV (2022-2030), ki določa v storitev vključiti 3,0 % oseb, starih 65 let in več, realiziran preko polovice.

Predstavitev – Starševstvo in stiki v primerih nasilja v družini

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za pravosodje, Društvo SOS za ženske in otroke – žrtve nasilja, Društvo za nenasilno komunikacijo in Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja – PIC ob Mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami pripravlja drugo nacionalno konferenco z naslovom u003cstrongu003eStarševstvo in stiki v primerih nasilja v družini.u003c/strongu003ernrnŽana Marušič bo na okrogli mizi predstavila u003cstrongu003eugotovitve poročila o zaščiti koristi otrok v primerih razvez zaradi nasilja v družini.u003c/strongu003ernrnu003ca href=u0022https://irssv.si/wp-content/uploads/2023/11/program-nacionalne-konference_24.11.jpgu0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022noopeneru0022u003eVabilo na konferencou003c/au003e

Skip to content