Pomoč na domu – analiza za leto 2022

Objavili smo zadnjo analizo izvajanja pomoči na domu, pripravili smo tudi povzetek ključnimi ugotovitvami ter posodobili cene in kontaktne podatke na zemljevidu.

Na inštitutu smo za naročnika analize Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravili 16. analizo. Ugotavljamo, da je ob koncu leta 2022 pomoč na domu prejemalo 8.668 uporabnikov v 211 slovenskih občinah, izvajalo pa jo je 75 različnih izvajalcev, med njimi največ javnih domov za starejše. Uporabnik je za storitev v povprečju plačal nekoliko več kot leto prej, in sicer 6,02 EUR. Strokovno pripravo, vodenje in koordiniranje je izvajalo 106 oseb, neposredno socialno oskrbo pa 1.140. Ugotavljamo, da določen delež potreb po storitvi ostaja nezadovoljen ter da je bilo ob koncu leta 2022 na čakalnem seznamu najmanj 1.300 oseb. Z analizo pokažemo tudi na počasen trend zasledovanja strateško zastavljenega cilja, saj pomoč na domu prejema 1,8 % starih 65 let in več, kar pomeni, da je cilj ReNPSV (2022-2030), ki določa v storitev vključiti 3,0 % oseb, starih 65 let in več, realiziran preko polovice.

Predstavitev – Starševstvo in stiki v primerih nasilja v družini

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za pravosodje, Društvo SOS za ženske in otroke – žrtve nasilja, Društvo za nenasilno komunikacijo in Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja – PIC ob Mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami pripravlja drugo nacionalno konferenco z naslovom u003cstrongu003eStarševstvo in stiki v primerih nasilja v družini.u003c/strongu003ernrnŽana Marušič bo na okrogli mizi predstavila u003cstrongu003eugotovitve poročila o zaščiti koristi otrok v primerih razvez zaradi nasilja v družini.u003c/strongu003ernrnu003ca href=u0022https://irssv.si/wp-content/uploads/2023/11/program-nacionalne-konference_24.11.jpgu0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022noopeneru0022u003eVabilo na konferencou003c/au003e

Predstavitev – Participacija otrok v Hiši za otroke

Ministrstvo za pravosodje obeležuje u003cstrongu003eEvropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabou003c/strongu003e (18. november) z izvedbo strokovne konference z naslovom: Participacija otrok v Hiši za otroke.rnrnNamen konference je ozaveščanje o problematiki spolne zlorabe otrok in odzivu države nanjo skozi predstavitev dojemanja participacije in s tem različne načine zagotavljanja participacije otroka v postopkih v Hiši za otroke in širše v sodnih in drugih postopkih, ki zadevajo otroke.rnrnDr. Urban Boljka bo na u003cstrongu003eStrokovni konferenci Participacija otrok v Hiši za otrokeu003c/strongu003e, ki bo dne 22. 11. 2023 v MHotelu (Ljubljana), prestavil ugotovitve študije SE in EU o participaciji otrok v u003ca href=u0022https://www.hisa-za-otroke.si/u0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022noopeneru0022u003eHiši za otrokeu003c/au003e.rnrnu003ca href=u0022https://irssv.si/wp-content/uploads/2023/11/Program_Strokovna-konferenca-_Participacija-otrok_22nov23.pdfu0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022noopeneru0022u003eVabilo na konferencou003c/au003e

Novo spletno mesto

Objavili smo prenovljeno spletno mesto IRSSV.

Vabljeni k pregledu vsebin.

Prijazen pozdrav,
IRSSV

Usposabljanja za osebne asistente, strokovne vodje, usklajevalce osebne asistence, uporabnike in zakonite zastopnike 2023

Inštitut RS za socialno varstvo po Pravilniku o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 26/22 in 27/23) izvaja usposabljanja za osebne asistente, strokovne vodje, usklajevalce osebne asistence, uporabnike in zakonite zastopnike.

Pred prijavo vas vljudno prosimo, da preberete: Protokol izvajanja uposabljanja za osebne asistente, strokovne vodje, usklajevalce osebne asistence, uporabnike in zakonite zastopnike.

POMEMBNO:

  • Prijavo izvedejo izvajalci osebne asistence.
  • Na dodatna usposabljanja ne prijavljate oseb, ki so v tekočem letu opravile osnovni program usposabljanja, saj bodo dodatno usposabljanje potrebovali šele naslednje leto.
  • 1. dodatno usposabljanje vsebuje program oz. vsebine, izvedene v letu 2022, in je namenjen tistim, ki se v letu 2022 dodatnega usposabljanja na IRSSV niso udeležili.
  • 2. dodatno usposabljanje je namenjeno tistim, ki so se v letu 2022 že udeležili dodatnega usposabljanja na IRSSV.
  • PROSIMO, DA JE VSAK POSAMEZEN UDELEŽENEC PRIJAVLJEN S SVOJIM E-MAIL NASLOVOMVEČ PRIJAV UDELEŽENCEV Z ISTIM E-MAIL NASLOVOM NI DOVOLJENO.

PRIJAVO IZVEDETE NA SPODNJI POVEZAVI:

https://usposabljanja.irssv-sozo.si/

 

Po prijavi bosta izvajalec osebne asistence in udeleženec prejela potrditveni e-mail. Šele po potrditvi, je prijava veljavna. V kolikor e-maila niste prejeli, prosimo preverite še neželeno pošto/spam. Izvajalce prosimo, da na to opozorijo prijavljene udeležence.

Več informacij lahko pridobite na e-mailu: osebna.asistenca@irssv.si

Javno povabilo k sodelovanju za izvedence v postopkih za uveljavljanje pravice do osebne asistence 2023 [zaključeno]

Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo (v nadaljnjem besedilu: inštitut) na podlagi 21. člena Zakona o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 10/17, 31/18 in 172/21), 5. in 6. člena Pravilnika o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 26/22 in 27/23) in Pravilnika o organizaciji in načinu delovanja komisij v postopkih za uveljavljanje pravice do osebne asistence na Inštitutu Republike Slovenije za socialno varstvo (z dne 1. 3. 2022, 1. 4. 2022, 4. 5. 2022 in 24. 2. 2023), objavlja javno povabilo k sodelovanju za izvedence v postopkih za uveljavljanje pravice do osebne asistence.

Zahtevani pogoji za izvedence:

  • je strokovnjak z najmanj specializacijo po visokošolski izobrazbi (prejšnjo), visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) ali magistrsko izobrazbo (2. bolonjska stopnja);
  • ima najmanj štiri leta strokovnega in praktičnega znanja s področja invalidskega, socialnega ali zdravstvenega varstva;
  • je usposobljen za uporabo standardiziranega ocenjevalnega orodja za oceno potreb po storitvah osebne asistence (orodje ZojA), kar je izkazano s potrdilom o usposobljenosti za uporabo orodja ZojA.*

* V izbirnem postopku izbrani kandidati, se bodo usposabljanja za uporabo orodja ZOjA udeležili na inštitutu ter tekom tega, ob izkazani usposobljenosti, tudi prejeli potrdilo o usposobljenosti za uporabo orodja ZOjA. Posledično navedenega pogoja ob prijavi na javno povabilo kandidatom ni potrebno izkazati.

Več infomacij o javnem povabilu najdete tukajJavno povabilo

Prijava:

Prijava na javno povabilo mora biti podana na obrazcu Prijava na javno povabilo k sodelovanju za izvedence v postopkih za uveljavljanje pravice do osebne asistence in mora vsebovati vse podatje in obvezne priloge določene v javnem povabilu.

Obvezne priloge:

Rok za prijavo: 4. 5. 2023

Prijavo s prilogami posredujete priporočeno po pošti ali osebno na naslov: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, v zaprti kuverti s pripisom “Javno povabilo za izvedence – ne odpiraj” ter polnim imenom ter naslovom kandidata.

Skip to content