View Post

VABILO NA DELAVNICO V OKVIRU PROJEKTA SCIROCCO EXCHANGE: KOORDINACIJA NA PODROČJU ZDRAVSTVENIH IN SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV – PRENOS ZNANJA IZ BASKIJE

Vabljeni na spletno delavnico Koordinacija na področju zdravstvenih in socialnovarstvenih storitev – prenos znanja iz Baskije,  ki bo v torek, 23. novembra 2021 ob 9:30 uri. Delavnica bo potekala preko Zoom platforme, na naslednji povezavi: https://us02web.zoom.us/j/82950168619 Na Inštitutu RS za socialno varstvo sodelujemo v projektu SCIROCCO Exchange v katerem sodelujejo partnerji iz devet evropskih držav in je namenjen razvoju integrirane oskrbe. …

ZAKLJUČNO POROČILO O IZVAJANJU RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU SOCIALNEGA VARSTVA ZA OBDOBJE 2013–2020

Objavljamo zaključno poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 in doseganju njenih ciljev za celotno obdobje veljavnosti dokumenta. V tem poročilu smo na izteklo Resolucijo pogledali z nekoliko širšega zornega kota. Ugotavljamo, da je bil domet Resolucije pri uokvirjanju razvoja socialnega varstva v obdobju 2013 – 2020 predvsem deklarativne narave. Resolucija je v pretežnem delu ostala na …

KONČNO POROČILO O SPREMLJANJU IN OCENI IZVAJANJA PROJEKTA SOCIALNE AKTIVACIJE

Poročilo, ki ga objavljamo, predstavlja končno poročilo dve leti trajajočega spremljanja in ocene izvajanja socialne aktivacije. IRSSV je nalogo izvajal po pogodbi z MDDSZ v okviru operacije Razvoj in vzpostavitev celovitega modela socialne aktivacije, sofinancirane iz sredstev Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada (Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020). Spremljanje in ocena izvajanja socialne …

ZEMLJEVID POMOČI NA DOMU PO SLOVENSKIH OBČINAH

Analize izvajanja storitve pomoči na domu opravlja od leta 2007 Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo v skladu z vsakoletnim Programom dela in razvoja inštituta. Naročnik analiz, katerih sestavni del je tudi pregled izvajalcev po občinah je Ministrvo za delo, družino in socialne zadeve, s katerim sooblikujemo vsebino in usklajujemo delo. Pomoč družini na domu po Zakonu o socialnem varstvu …

View Post

REGIJSKI INDEKS BLAGINJE OTROK (RIBO) JE DOBIL INTERAKTIVNO SPLETNO PODOBO

Blaginja otrok je kompleksen družben fenomen, ki ga ni enostavno izmeriti. Sodobni mednarodni trendi proučevanja blaginje dajejo močen poudarek izdelavi indeksov, ki omogočajo lažjo identifikacijo pomanjkljivosti v področjih blaginje. Indeks blaginje otrok (IBO), ki smo ga izdelali na Otroški opazovalnici IRSSV, je pokazal razmeroma visoko uvrstitev otrok Slovenije v evropskem merilu. Ker IBO vselej prikazuje povprečne vrednosti za Slovenijo, se …

VABILO OTROKOM K IZPOLNJEVANJU SPLETNEGA VPRAŠALNIKA O ŽIVLJENJU V ČASU EPIDEMIJE NOVEGA KORONAVIRUSA

Epidemija novega koronavirusa je spremenila življenja otrok. Ti so sicer skupina prebivalstva, ki je v povprečju manj od drugih starostnih skupin izpostavljena bolezni COVID-19, kar pa še ne pomeni, da zaradi ukrepov za zajezitev epidemije niso postali bolj ranljivi. Podatkov o tem, kako so doživljali epidemijo in ukrepe za njeno zajezitev ni veliko, še posebej ne takih, ki bi jih pridobili …