EVALUATION OF PILOT PROJECTS IN THE FIELD OF LONG TERM CARE

In the period 2018-2020, the project Implementation of pilot projects that will support the transition to the implementation of the systemic long-term care act was carried out in Slovenia. The activities took place in three pilot environments, which were selected in a public tender (JR 2018) and implemented the following projects: Establishment of systemic implementation of long-term care in the Celje region in …

PRIJAVA NA PROSTO DELOVNO MESTO

Prosta delovna mesta so vedno objavljena na spletni strani Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije. Obrazec za prijavo na prosto delovno mesto Izpolnjen obrazec s prilogami pošljite na: kadri.irssv@siol.net. V zadevo napišite za katero delovno mesto se prijavljate. Najlepša hvala

SPREMLJANJE PROGRAMOV OSEBNE ASISTENCE – ANALIZA IZVAJANJA PROGRAMOV V LETU 2017

Objavljamo rezultate rednega letnega monitoringa izvajanja programov osebne asistence. Tokratno poročilo se nanaša na stanje v letu 2017. Namen vsakoletnega monitoringa programov osebne asistence je dvojen: zagotovitev kontinuiranega pregleda izvajanja osebne asistence v Republiki Sloveniji in priprava celovitih letnih statistik o uporabnikih, izvajalskih organizacijah, kadrih in izvajanju storitev osebne asistence na podlagi nacionalnih in mednarodnih potreb in zahtev. Analiza predstavlja pomemben vir …