EVALUATION OF PILOT PROJECTS IN THE FIELD OF LONG TERM CARE

In the period 2018-2020, the project Implementation of pilot projects that will support the transition to the implementation of the systemic long-term care act was carried out in Slovenia. The activities took place in three pilot environments, which were selected in a public tender (JR 2018) and implemented the following projects: Establishment of systemic implementation of long-term care in the Celje region in …

PRIJAVA NA PROSTO DELOVNO MESTO

Prosta delovna mesta so vedno objavljena na spletni strani Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije. Obrazec za prijavo na prosto delovno mesto Izpolnjen obrazec s prilogami pošljite na: kadri.irssv@siol.net. V zadevo napišite za katero delovno mesto se prijavljate. POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA Splošna pogoja za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu sta dopolnjena starost 15 let in zdravstvena zmožnost za opravljanje …

SPREMLJANJE PROGRAMOV OSEBNE ASISTENCE – ANALIZA IZVAJANJA PROGRAMOV V LETU 2017

Objavljamo rezultate rednega letnega monitoringa izvajanja programov osebne asistence. Tokratno poročilo se nanaša na stanje v letu 2017. Namen vsakoletnega monitoringa programov osebne asistence je dvojen: zagotovitev kontinuiranega pregleda izvajanja osebne asistence v Republiki Sloveniji in priprava celovitih letnih statistik o uporabnikih, izvajalskih organizacijah, kadrih in izvajanju storitev osebne asistence na podlagi nacionalnih in mednarodnih potreb in zahtev. Analiza predstavlja pomemben vir …