Leto Vrednost
1995 1,29
2000 1,26
2001 1,21
2002 1,21
2003 1,20
2004 1,25
2005 1,26
2006 1,31
2007 1,31
2008 1,53
2009 1,53
2010 1,57
2011 1,56
2012 1,58
2013 1,55
2014 1,58
2015 1,57
2016 1,58
2017 1,62
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
Mednarodni vir podatkov: EUROSTAT
Opomba h kazalniku: Celotna stopnja rodnosti je povprečno število živorojenih otrok na eno žensko v rodni dobi (15-49 let) v koledarskem letu (SURS).