Leto Vrednost Deklice Dečki
2002 28,4 25,6 31,0
2006 17,7 14,1 21,4
2010 23,2 19,3 27,2
2014 21,1 19,1 23,5
-
Vzorec: anketni  
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ -HBSC
Mednarodni vir podatkov: HBSC