Leto Skupaj Deklice Dečki
2002 68,9 *66,0 *71,0
2006 68,2 **82,3 **58,3
2010 72,0 70,9 **72,9
2014 73,7 73,8 73,6
-
Vzorec: anketni  
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ -HBSC
Mednarodni vir podatkov: HBSC

Opomba h kazalniku: *Statistično značilne razlike med 2006 in 2010; **Statistično značilne razlike v obdobju 2002-2010.