Leto Skupaj Deklice Dečki
2002 75,9 *76,7 75,4
2006 75,3 **88,7 **65,7
2010 76,8 77,5 76,3
2014 78,5 82,8 74,7
-
Vzorec: anketni  
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ -HBSC
Mednarodni vir podatkov: HBSC

Opomba h kazalniku: *Statistično značilne razlike med 2002 in 2010; **Statistično značilne razlike v obdobju 2006 in 2010.