Leto Skupaj Deklice Dečki
2002 25,6 21,1 30,6
2006 *23,9 *17,7 30,6
2010 28,5 **24,8 32,4
2014 20,0 17,1 23,5
-
Vzorec: anketni  
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ -HBSC
Mednarodni vir podatkov: HBSC

Opomba h kazalniku: *Statistično značilne razlike med 2006 in 2010; **Statistično značilne razlike v obdobju 2002-2010.