Leto Vrednost
2000 36,5
2001 37,3
2002 37,7
2003 38,1
2004 36,6
2005 35,3
2006 33,8
2007 32,0
2008 34,4
2009 40,0
2010 42,0
2011 48,8
2012 20,0
2013 19,0
2014 45,6
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
Opomba h kazalniku: V izračun so zajete vse vrste štipendij.
Opis kazalnika: S 1. 1. 2012 je začela veljati Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki je prinesel številne spremembe, ki so med drugim vplivale tudi na upravičenost do državnih štipendij. Poglavitna sprememba se nanaša na drugačen način upoštevanja dohodka, saj se v dohodek družine všteva več dohodkov kot prej (uveden je bil tudi vrstni red uveljavljanja pravic z otroškim dodatkom na prvem mestu, denarno socialno pomočjo na drugem, varstvenem dodatku na tretjem in državno štipendijo na četrtem mestu; nato sledijo različne subvencije) kot tudi premoženje družine. Z uvedbo ZUPJS so bili do državne štipendije upravičeni le polnoletni dijaki. Od 1. 1. 2014 (popravki ZUPJS) pa imajo mladoletni dijaki ponovno pravico do uveljavljanja državne štipendije.