Šolsko leto Vrednost
1995/1996 21,5
2000/2001 22,8
2001/2002 22,8
2002/2003 23,0
2003/2004 25,1
2004/2005 26,5
2005/2006 29,1
2006/2007 31,5
2007/2008 32,8
2008/2009 79,0
2009/2010 77,6
2010/2011 37,2 % dijakov, prijavljenih na malico, je prejelo 2/3 subvencijo, 19,7 % dijakov, prijavljenih na malico, je prejelo 5/6 subvencijo, 20,4 % dijakov, prijavljenih na malico, je prejelo 100 % subvencijo.
2011/2012 36,8 % dijakov, prijavljenih na malico, je prejelo 2/3 subvencijo, 19,3 % dijakov, prijavljenih na malico je prejelo 5/6 subvencijo, 21,8 % dijakov, prijavljenih na malico, je prejelo 100 % subvencijo.
2012/2013 Do februarja 2013 je 13,9 % dijakov, prijavljenih na malico, prejelo 100 % subvencijo. Od februarja 2013 dalje je 27,2 % dijakov, prijavljenih na malico, prejelo 100 % subvencijo, 8,9 % dijakov, prijavljenih na malico, 70 % subvencijo, 5,4 % dijakov, prijavljenih na malico, 40 % subvencijo.
2013/2014 39 % glede na vpisane dijake in 61 % glede na prijavljenje dijake na malico, je prejelo subvencijo.
2014/2015 43 % glede na vpisane dijake in 67 % glede na prijavljene dijake na malico, je prejelo subvencijo.
2015/2016 44 % glede na vpisane dijake in 67 % glede na prijavljene dijake na malico, je prejelo subvencijo.
2016/2017 45 % glede na vpisane dijake in 68 % glede na prijavljene dijake na malico, je prejelo subvencijo.
2017/2018 45,9% glede na vpisane dijake in 68% glede na priijavljene dijake na malico, je prejelo subvencijo.
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)
Opomba h kazalniku: v šolskih letih 2008/09 in 2009/10 je veljal Zakon o subvencioniranju dijaške prehrane, po katerem so imele osebe s statusom dijaka pravico do dnevnega toplega obroka za vsak šolski dan.
Od šolskega leta 2010/2011 velja nov Zakon o šolski prehrani, po katerem vsem dijakom pripada splošna subvencija v višini dveh tretjin cene malice.