Leto Vrednost
2005 5,8
2006 5,7
2007 5,5
2008 7,3
2009 7,0
2010 6,2
2011 7,1
2012 7,0
2013 7,6
2014 6,5
2015 7,3
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)