Težave s hrupom
Leto Skupaj Enostarševsko gospodinjstvo z vsaj enim vzdrževanim otrokom Dva odrasla z vsaj enim vzdrževanim otrokom Druga gospodinjstva z vzdrževanimi otroki
2005 21 24 19 17
2006 19 23 16 14
2007 20 23 17 16
2008 20 23 17 18
2009 18 22 15 14
2010 18 23 14 15
2011 18 19 16 16
2012 14 16 13 12
2013 13 10 11 12
2014 14 19 11 12
2015 14 18 12 11
2016 15 13 12 10
2017 14 16 16 11
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
Mednarodni vir podatkov: SILC
Opomba h kazalniku: Težave s hrupom - Delež gospodinjstev, ki imajo težave s hrupom sosedov ali hrupom z ulice (promet, tovarne, podjetja itd.) (SURS).
 
Onesnaženost okolja
Leto Skupaj Enostarševsko gospodinjstvo z vsaj enim vzdrževanim otrokom Dva odrasla z vsaj enim vzdrževanim otrokom Druga gospodinjstva z vzdrževanimi otroki
2005 21 30 21 18
2006 21 29 20 18
2007 21 27 18 19
2008 21 20 19 20
2009 21 24 20 19
2010 19 20 17 19
2011 20 18 18 17
2012 17 23 14 16
2013 16 16 14 13
2014 16 16 15 14
2015 16 21 14 15
2016 16 17 14 16
2017 17 18 17 16
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
Mednarodni vir podatkov: SILC
Opomba h kazalniku: Onesnaženost okolja - Delež gospodinjstev, ki imajo težave z onesnaženostjo okolja, umazanijo ali drugimi okoljskimi problemi, ki jih povzročata promet in industrija (SURS).
 
Prisotnost kriminala
Leto Skupaj Enostarševsko gospodinjstvo z vsaj enim vzdrževanim otrokom Dva odrasla z vsaj enim vzdrževanim otrokom Druga gospodinjstva z vzdrževanimi otroki
2005 11 16 10 9
2006 10 10 10 7
2007 11 16 10 9
2008 9 13 9 6
2009 13 21 14 10
2010 10 14 9 10
2011 9 11 9 7
2012 8 10 8 8
2013 9 10 9 8
2014 10 16 10 9
2015 10 13 10 6
2016 9 12 9 7
2017 8 11 8 6
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
Mednarodni vir podatkov: SILC
Opomba h kazalniku: Prisotnost kriminala - Delež gospodinjstev, ki imajo težave s kriminalom, z nasiljem ali vandalizmom v okolišu, kjer bivajo (SURS).