Slabo stanje stanovanja
Leto Skupaj Enostarševsko gospodinjstvo z vsaj enim vzdrževanim otrokom Dva odrasla z vsaj enim vzdrževanim otrokom Druga gospodinjstva z
vzdrževanimi otroki
2005 20 19 17 20
2006 22 32 18 21
2007 18 29 16 17
2008 31 30 26 33
2009 31 39 27 31
2010 33 40 28 36
2011 35 39 31 38
2012 32 35 28 35
2013 28 35 24 30
2014 30 39 27 32
2015 27 34 24 29
2016 24 33 21 28
2017 23 27 19 26
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
Mednarodni vir podatkov: SILC
Opomba h kazalniku: Slabo stanje stanovanja - Delež gospodinjstev, ki imajo težave s streho, ki pušča, z vlažnimi stenami/temelji/tlemi, s trhlimi okenskimi okvirji ali trhlimi tlemi (SURS).
 
Primerno ogrevano stanovanje
Leto Skupaj Enostarševsko gospodinjstvo z vsaj enim vzdrževanim otrokom Dva odrasla z vsaj enim vzdrževanim otrokom Druga gospodinjstva z
vzdrževanimi otroki
2005 97 98 98 98
2006 96 97 98 97
2007 95 92 97 97
2008 93 93 96 94
2009 95 92 97 96
2010 94 93 97 96
2011 94 91 96 94
2012 93  89  96  94 
2013 94 90 97 96
2014 93 91 97 95
2015 93 92 96 96
2016 94 90 96 97
2017 95 92 98 98
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
Mednarodni vir podatkov: SILC
Opomba h kazalniku: Primerno ogrevanje - Delež gospodinjstev, ki si lahko privoščijo primerno toplo stanovanje (SURS).
 
Pretemno stanovanje
Leto Skupaj Enostarševsko gospodinjstvo z vsaj enim vzdrževanim otrokom Dva odrasla z vsaj enim vzdrževanim otrokom Druga gospodinjstva z
vzdrževanimi otroki
2005 7 7 7 7
2006 10 9 8 11
2007 10 12 10 10
2008 12 12 12 11
2009 16 20 15 13
2010 11 21 10 9
2011 13 15 12 10
2012 10 
2013 7 8 6 7
2014 6 7 5 5
2015 6 8 5 6
2016 5 7 4 4
2017 5 7 4 3
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
Mednarodni vir podatkov: SILC
Opomba h kazalniku: Pretemno stanovanje - Delež gospodinjstev, ki menijo, da je njihovo stanovanje pretemno oz. ne dobi dovolj dnevne svetlobe (SURS).