Leto Vrednost
2005 64
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: FDV-CDB, Center za proučevanje družbene blaginje