Leto 1 otrok 2 otroka 3 ali več otrok
2002 79,7 83,2 84,7
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)