Leto Živijo kot podnajemniki Živijo kot uporabniki Živijo v drugih oblikah naselitve Živijo v lastniškem stanovanju Živijo v neprofitnem najemnem stanovanju Živijo v profitnem najemnem stanovanju Živijo v službenem stanovanju Živijo v socialnem stanovanju
2002 1,2 10,7 0,6 80,3 6,6 1,2 0,5 0,5
-
Vzorec: populacija              
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)