Skupaj
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 4,5 5,6 5,9
2006 6,1 8,9 6,9
2010 5,0 9,7 8,7
2014 10,8 9,1 6,7
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC
Opis kazalnika: Učenec ali učenka je trpinčen(a), kadar mu (ji) drugi učenec ali skupina učencev govori ali naredi grde in neprijetne stvari. Trpinčenje je tudi, kadar učenci znova in znova zasmehujejo/zafrkavajo drugega učenca ali učenko na način, ki mu (ji) ni prijeten, oziroma kadar ga (jo) namenoma izključijo iz svojih dejavnosti (NIJZ-HBSC).
 
Deklice
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 2,6 3,1 4,3
2006 3,9 5,3 2,7
2010 4,1 4,6 5,6
2014 7,2 5,7 4,8
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC
 
Dečki
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 6,3 8,2 7,4
2006 8,4 12,6 11,0
2010 5,9 14,5 11,8
2014 14,3 12,6 9,0
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC