Skupaj
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 35,5 41,3 41,5
2006 34,6 40,0 40,2
2010 36,3 39,4 41,4
2014 29,2 39,1 40,7
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC
Opomba h kazalniku: Za posamezno leto sta sešteta odgovora "malce predebeli" in "mnogo predebeli".
 
Deklice
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 45,3 52,5 60,0
2006 39,1 49,2 53,6
2010 39,0 48,7 53,6
2014 32,5 46,5 53,1
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC
 
Dečki
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 25,8 29,7 24,1
2006 29,6 30,4 26,4
2010 33,6 30,5 29,2
2014 26,2 31,6 26,1

-

Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC