Skupaj
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 18,4 16,8 22,1
2006 10,9 11,7 15,0
2010 14,2 14,4 19,5
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC
 
Deklice
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 11,4 13,2 21,8
2006 8,1 9,3 12,1
2010 11,5 13,1 15,5
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC
 
Dečki
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 25,3 20,6 22,4
2006 13,8 14,1 17,9
2010 16,8 15,6 23,4
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC