Skupaj  
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 95,9 93,7 92,4
2006 94,8 **93,1 **90,2
2010 ***93,6 ***90,4 ***85,6
-
Vzorec: anketni  
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC
Opomba h kazalniku: *Statistično značilne razlike med 2002 in 2006
**Statistično značilne razlike med 2006 in 2010
***Statistično značilne razlike v obdobju 2002-2010
    
    
Dečki   
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 95,9 95,1 *93,4
2006 94,2 **93,8 **90,1
2010 94,1 ***90,3 ***86,2
-
Vzorec: anketni   
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC
Opomba h kazalniku: *Statistično značilne razlike med 2002 in 2006
**Statistično značilne razlike med 2006 in 2010
***Statistično značilne razlike v obdobju 2002-2010
    
    
Deklice   
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 95,9 92,4 91,4
2006 **95,4 92,3 **90,3
2010 ***93,1 90,6 ***84,9
-    
Vzorec: anketni 
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC
Opomba h kazalniku: *Statistično značilne razlike med 2002 in 2006
**Statistično značilne razlike med 2006 in 2010
***Statistično značilne razlike v obdobju 2002-2010