Skupaj  
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 96 92,5 88,9
2006 **95,2 **92,1 **87,3
2010 ***93,4 ***88,1 ***81,6
2014 91,6 83,5 78,7
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC
Opomba h kazalniku: *Statistično značilne razlike med 2002 in 2006
**Statistično značilne razlike med 2006 in 2010
***Statistično značilne razlike v obdobju 2002-2010
        
Dečki   
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 95,9 93 *89,9
2006 95,2 **92,4 **86,2
2010 ***93,6 ***87,1 ***80,8
2014 90,5 84,4 80,1
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC
Opomba h kazalniku: *Statistično značilne razlike med 2002 in 2006
**Statistično značilne razlike med 2006 in 2010
***Statistično značilne razlike v obdobju 2002-2010
        
Deklice   
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 96,1 92 87,8
2006 95,2 91,8 **88,4
2010 ***93,1 ***89,1 ***82,3
2014 92,8 82,5 77,5
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC
Opomba h kazalniku: *Statistično značilne razlike med 2002 in 2006
**Statistično značilne razlike med 2006 in 2010
***Statistično značilne razlike v obdobju 2002-2010