Skupaj  
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 89,8 *83,2 76
2006 **88,8 **79,2 **73,7
2010 ***86,1 ***75,8 ***69,4
2014 79,9 65,9 55,9
 -   
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC
Opomba h kazalniku: *Statistično značilne razlike med 2002 in 2006
**Statistično značilne razlike med 2006 in 2010
***Statistično značilne razlike v obdobju 2002-2010
        
Dečki   
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 92,6 87,6 85,5
2006 91,2 87,2 **82,4
2010 90 84,5 ***76,6
2014 83,6 77,7 67,3
 -   
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC
Opomba h kazalniku: *Statistično značilne razlike med 2002 in 2006
**Statistično značilne razlike med 2006 in 2010
***Statistično značilne razlike v obdobju 2002-2010
        
Deklice   
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 87 *79 65,7
2006 **86,5 **71,3 64,8
2010 ***82 ***66,6 62,2
2014 75,7 54,1 46,3
 -  
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC
Opomba h kazalniku: *Statistično značilne razlike med 2002 in 2006
**Statistično značilne razlike med 2006 in 2010
***Statistično značilne razlike v obdobju 2002-2010