Skupaj
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 7,7 7,5 5,5
2006 3,0 3,1 2,2
2010 2,7 3,0 2,0
2014 3,4 3,4 1,5
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC
Opis kazalnika: Učenec ali učenka je trpinčen(a), kadar mu (ji) drugi učenec ali skupina učencev govori ali naredi grde in neprijetne stvari. Trpinčenje je tudi, kadar učenci znova in znova zasmehujejo/zafrkavajo drugega učenca ali učenko na način, ki mu (ji) ni prijeten, oziroma kadar ga (jo) namenoma izključijo iz svojih dejavnosti (IVZ-HBSC).
 
Deklice
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 6,6 8,2 5,1
2006 2,3 3,3 1,0
2010 3,2 2,2 1,3
2014 2,1 2,9 1,6
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC
 
Dečki
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 8,9 6,9 5,9
2006 3,8 3,0 3,4
2010 2,2 3,7 2,6
2014 4,6 3,9 1,4
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC