Skupaj
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 24,7 24,5 16,3
2006 28,9 28,6 15,9
2010 21,1 24,3 16,1
2014 23,8 25,5 16,7
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC
Opis kazalnika: Učenec ali učenka je trpinčen(a), kadar mu (ji) drugi učenec ali skupina učencev govori ali naredi grde in neprijetne stvari. Trpinčenje je tudi, kadar učenci znova in znova zasmehujejo/zafrkavajo drugega učenca ali učenko na način, ki mu (ji) ni prijeten, oziroma kadar ga (jo) namenoma izključijo iz svojih dejavnosti (IVZ-HBSC).
 
Deklice
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 23,9 26,1 17,3
2006 27,1 28,4 10,1
2010 20,7 23,0 13,6
2014 16,0 23,5 16,7
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC
 
Dečki
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 25,4 22,9 15,3
2006 30,8 28,8 21,8
2010 21,4 25,5 18,5
2014 31,5 27,5 16,7
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC