Leto Prvo starostno obdobje Drugo starostno obdobje Skupaj
2010 53,7 89,2 73,9
2011 55,6 88,8 75,8
2012 55,3 89,3 75,4
2013 54,0 88,6 74,9
2014 56,0 89,8 76,5
2015 57,3 90,5 77,7
2016 60,5 88,9 77,8
2017 63,5 91 80,3
-    
Vzorec: populacija  
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
Mednarodni vir podatkov: EUROSTAT

Opis kazalnika: Od leta 2010 dalje je v izračunu upoštevan nov referenčni datum stanja prebivalstva. V preteklosti smo v izračunih upoštevali zadnji dan tekočega koledarskega leta, po novem pa prvi dan naslednjega koledarskega leta (SURS).

V letu 2012 je bilo z Zakonom o uravnoteženju javnih financ uvedeno plačilo vrtca za drugega otroka. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, plačajo sedaj za drugega otroka 30 % plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačilo vrtca, za vsakega nadaljnjega mlajšega otroka pa so plačila oproščeni.