Leto Vrednost
1995 29,8
2000 37,1
2001 39,4
2002 40,2
2003 42,5
2004 44,8
2005 46,7
2006 47,2
2007 50,8
2008 52,9
2009 53,8
2010 55,7
2011 56,8
2012 57,6
2013 58,0
2014 58,3
2015 57,9
2016 58,6
2017 57,5
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
Mednarodni vir podatkov: EUROSTAT
Opomba h kazalniku: Otrok, rojen zunaj zakonske zveze je živorojen ali mrtvorojen otrok, ki ga je rodila samska mati, mati, ki živi v zunajzakonski skupnosti, ali mati, ki je bila poročena, pa je od smrti moža oziroma od razveze zakonske zveze do rojstva otroka minilo več kot 300 dni (SURS).