Leto Vrednost
2000 0,5
2001 0,5
2002 0,4
2003 0,3
2004 0,3
2005 0,3
2006 0,2
2007 0,2
2008 0,2
2009 0,1
2010 0,1
2011 0,1
2012 0,1
2013 0,2
2014 0,2
2015 0,3
2016 0,3
2017 0,4
-  
Vzorec: Populacija
Vir podatkov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ)
Opomba h kazalniku: Podatki prikazujejo stanje na dan 31.12.