Leto Vrednost
2006 0,5
2007 0,5
2008 0,6
2009 0,7
2010 0,6
2011 0,7
2012 0,7
2013 0,7
2014 0,7
2015 0,8
2016 0,9
2017 0,9
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
Opomba h kazalniku: Podatek se nanaša na začetek šolskega leta.