Šolsko leto Vrednost
1995/1996 21,8
2000/2001 22,9
2001/2002 22,8
2002/2003 23,0
2003/2004 23,0
2004/2005 33,9
2005/2006 34,6
2006/2007 35,8
2007/2008 36,4
2008/2009 36,9
2009/2010 37,2
2010/2011 72,1 % učencev, prijavljenih na malico, je prejelo 2/3 subvencijo, 25,7 % učencev, prijavljenih na malico, je prejelo 100 % subvencijo.
2011/2012 Učenci, prijavljeni na malico, so prejeli 100 % subvencijo.
2012/2013 Do februarja 2013 je 21,1 % učencev, prijavljenih na malico, prejelo 100 % subvencijo. Od februarja 2013 dalje je 56,3 % učencev, prijavljenih na malico, prejelo 100 % subvencijo.
2013/2014 45 % glede na vpisane učence in 46 % glede na prijavljene učence na malico.
2014/2015 56 % glede na vpisane učence in 57 % glede na prijavljene učence na malico.
2015/2016 57 % glede na vpisane učence in 57,9 % glede na prijavljene učence na malico.
2016/2017 58,3 % glede na vpisane učence in 59,2 % glede na prijavljene učence na malico.
2017/2018 57,6% glede na vpisane učence in 58,4% glede na prijavljene učence na malico.
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)
Opomba h kazalniku: od šolskega leta 2010/2011 velja nov Zakon o šolski prehrani, po katerem vsem učencem pripada splošna subvencija v višini dveh tretjin cene malice.