Leto Vrednost
2004 9,0
2005 9,6
2006 10,5
2007 10,8
2008 8,8
2009 10,7
2010 12,8
2011 11,9
2012 12,8
2013 39,8
2014 20,0
2015 19,0
2016 19,0
2017 20,0
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)
Opis kazalnika: Subvencija šole v naravi pomeni dodatna finančna sredstva za socialno ogrožene; pripada generaciji učencev, ki imajo sofinancirano šolo v naravi.
Opomba h kazalniku: Podatki se nanašajo na koledarsko leto - zajeti so torej podatki polovic dveh šolskih let.