Leto Vrednost
2000 ni podatka
2001 ni podatka
2002 ni podatka
2003 ni podatka
2004 ni podatka
2005 99,4
2006 99,4
2007 99,3
2008 99,1
2009 99,2
2010 99,1
2011 99,1
2012 99,1
2013 99,1
2014 98,9
2015 99,2
2016 99,1
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
Opomba h kazalniku:Podatki za določeno izkazano leto (npr. 2009) se nanašajo na tekoče šolsko leto (npr. 2009/10).
Opis kazalnika: Delež med vsemi učenci, ki so obiskovali osnovno šolo.