Leto Vrednost
2004 37,2
2005 34,2
2006 35,5
2007 34,5
2008 30,3
2009 28,8
2010 31,0
2011 30,0
2012 30,0
2013 30,5
2014 31,6
2015 32,0
2016 33,0
2017 30,0
-  
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)
Opis kazalnika: Sredstva za financiranje so sredstva za sofinaciranje ene generacije na leto (število učencev 5. razreda v OŠ; OŠPP in zavodih pa dve generaciji - 5. in 6. razred) (MIZŠ).
Opomba h kazalniku: Podatki se nanašajo na koledarsko leto - zajeti so torej podatki polovic dveh šolskih let.