DOBRNA

Izvajalec storitve pomoči na domu:

Dom ob Savinji Celje – Center za pomoč na domu
Jurčičeva ulica 6
3000 Celje
T: 03 427 95 00
E: tajnistvo@domobsavinji.si 
www.domobsavinji.si

Cena ure pomoči na domu, ki jo plača uporabnik (stanje na dan 31. 12. 2021):
– delovnik: 5,00 EUR,
– sobota: 5,00 EUR,
– nedelja: 5,00 EUR,
– praznik: 5,00 EUR.


Ponovno naložite zemljevid