Uvodna konferenca Nacionalne kontaktne točke EaSI

V torek 30. 8. 2022 ob 10. uri bomo v City Hotelu v Ljubljani organizirali uvodno konferenco na kateri bomo zaposleni iz Inštituta RS za socialno varstvo predstavili EaSI program in uspešne primere EaSI projektov. Pripravili bomo tudi delavnici priprave na prijave EaSI projektov in usmerjenega mreženje udeležencev.

Program EaSI je namenjen razvoju, preverjanju in eksperimentiranju na področju različnih politik (zaposlovanje, socialno vključevanje, delovni pogoji itd.) in sicer na podlagi pilotnih projektov, študij in analiz, ki so lahko podlaga za nadgradnjo že obstoječih ali razvoj novih programov v državah članicah.

Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo je bil izbran za nacionalno kontaktno točko (NKT) programa EaSI v Sloveniji. Namen in cilj NKT je zagotavljanje relevantnih, kvalitetnih in pravočasnih informacij in podpora vsem, ki bodo kandidirali za sredstva programa EaSI.

Za udeležbo na dogodku je potrebna predhodna prijava na poštni naslov: nkteasi@irssv.si. Število mest je omejeno.

Program konference:
10.00 – 10.30 Pozdravna nagovora:
– Polona Samec, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
– mag. Barbara Kobal Tomc, Inštitut RS za socialno varstvo
10.30 – 11.00 Predstavitev programa EaSI
11.00 – 11.30 Predstavitev uspešnih EaSI projektov
11.30 – 12:00 Krajši odmor
12.00 – 13:00 Delavnica priprave na projekt
13:00 – 14:00 Usmerjeno mreženje udeležencev
14:00 – 14:30 Zaključek ob kavi in prigrizku

Skip to content