Leto Vrednost
2001 15,2
2002 14,3
2003 13,5
2004 12,7
2005 11,7
2006 11,3
2007 10,6
2008 10,2
2009 9,8
2010 9,0
2011 9,0
2012 8,8
2013 8,7
2014 8,9
2015 8,2
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)
Mednarodni vir podatkov: TransMONEE
Opis kazalnika: Splavnost je razmerje med številom dovoljenih splavov in številom žensk v rodni dobi (15–49 let) pomnoženo s 1000 (SURS).