Evalvacije JSVP

Image

Evalvacije JSVP 2016 – NOVA BAZA

Razvili smo novo aplikacijo (bazo) za beleženje opravljenih storitev z imenom EVAPRO. Razlog za prenovo: razbremenitev izvajalcev JSVP in zaposlenih na IRSSV oz. bolj podrobno: težave z inštalacijo programa Open Office Base, nezmožnost izpisa določenih poročil. Nova baza je stacionirana na spletu, je dobro zaščitena z vidika vdorov in varstva osebnih podatkov, omogoča neposreden in enostaven izpis poročil kot jih zahteva MDDSZ pri (pol)letnem poročanju. V aplikaciji je še nekaj drugih novosti kot je večja količina različnih poročil, veliko različnih filtrov podatkov, avtomatično združevanje baz iz različnih enot programa, enostaven izvoz podatkov, možnost medletnega primerjanja in sledenja podatkov, izboljšane možnosti nadzora vnosa podatkov z varovalkami proti napačnimi vnosom in odsotnost odštevanja časa pri opravljenih delih. Beleženje v novo bazo se je pričelo s 1. 1. 2016.

EVAPRO je interaktivna aplikacija namenjena mesečnemu, polletnemu in letnemu poročanju financerju javnih socialnovarstvenih programov Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter evalviranju javnih socialnovarstvenih programov.

Kontaktna oseba na Inštitutu RS za socialno varstvo Vid Žiberna je na voljo za vsa vprašanja, povezana z aplikacijo Evapro in evalvacijami javnih socialnovarstvenih programov vsak četrtek med 9 h in 11 h ter med 13 h in 18 h na telefonski številki 01 2000 259 ter na elektronski pošti: evapro.irssv@siol.net

Baza je dostopna tukaj.

Navodila za uporabo aplikacije EVAPRO: NAVODILA ZA UPORABO BAZE EVAPRO

Skip to content