Leto Vrednost
1997 24,8
1998 24,8
1999 24,8
2000 24,7
2001 24,3
2002 24,0
2003 24,0
2004 24,1
2005 23,8
2006 23,7
2007 23,2
2008 23,4
2009 22,7
2010 23,8
2011 23,8
2012 23,7
2013 24,4
2014 25,0
2015 24,5
2016 24,4
2017 23,7
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) - do leta 2004 anketa APG, od 2005 dalje SILC.
Mednarodni vir podatkov: EUROSTAT
Opomba h kazalniku: Upoštevan je dohodek brez dohodka v naravi. Zaradi metodoloških razlik med obema viroma, podatki niso popolnoma primerljivi.
Opis kazalnika: Neenakost porazdelitve dohodka prikazujemo z Ginijevim koeficientom. Višji je, večja je neenakost porazdelitve dohodka med gospodinjstvi (SURS).