HOČE SLIVNICA

Izvajalec storitve pomoči na domu:

Center za pomoč na domu Maribor
Trubarjeva ulica 27
2000 Maribor
T: 02 235 05 20
E: info@pomocnadomu.eu
pomocnadomu.eu

Cena ure pomoči na domu, ki jo plača uporabnik* (stanje na dan 31. 12. 2020):
– delovnik: 5,31 EUR,
– sobota: 5,31 EUR,
– nedelja: 7,44 EUR,
– praznik: 7,97 EUR.

* cena je veljavna od 9.5.2019 dalje


Ponovno naložite zemljevid