Sreda, 15. Avgust 2018

Fast Font

Aktualno

IRSSV je od oktobra 2016 do marca 2018 sodeloval v mednarodni študiji z naslovom Povezano izvajanje socialnih storitev s ciljem aktivacije prejemnikov minimalnega dohodka na trgu dela (Integrated delivery of social services aiming at the activation of minimum income recipients at the labour market – IDSS). Študijo je financirala Evropska komisija (DG EMPL), koordinator študije pa je bil konzorcij treh organizacij: Eftheia (Belgija), Budapest Institute (Madžarska) in ICON Institute (Nemčija). V študiji smo sodelovali raziskovalci 12 držav (članic EU in Švice).

Osnovni namen mednarodne študije je bil proučiti [ ... ]

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo sta 19. 4. 2018 organizirala strokovni posvet z naslovom Položaj otrok v Sloveniji in predstavitev indeksa blaginje otrok.

Glede na izsledke indeksa se je blaginja otrok v Sloveniji od leta 2010 do leta 2014 izboljšala. V primerjavi s 27. evropskimi državami je bila leta 2014 Slovenija po skupnem indeksu blaginje otrok skupaj s Švedsko uvrščena na 6. mesto, v primerjavi z letom 2010 je za dve mesti napredovala. Blaginja deklic je bila v obeh časovnih točkah boljša od blaginje dečkov. Gledano po nekaterih [ ... ]

Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti in Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo organizirata strokovni posvet z naslovom Položaj otrok v Sloveniji in predstavitev indeksa blaginje otrok, ki bo v četrtek, 19. 4. 2018 ob 9.00, v Kreativnem centru Poligon, Tobačna ulica 5, Ljubljana.

Na posvetu si bomo poskušali odgovoriti na naslednja vprašanja: Kakšen je položaj otrok v Sloveniji danes v primerjavi z njihovim položajem pred desetletjem? Kako je na spremembo položaja vplivala gospodarska kriza in varčevalni ukrepi? V kakšnih razmerah živijo otroci v Sloveniji v primerjavi z otroki v [ ... ]

Inštitut RS za socialno varstvo je v obdobju od septembra 2016 do junija 2017 skupaj s člani širše delovne skupine izvajal projekt Priprava podlag za izvedbo pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je bil prijavljen v okviru prednostne osi Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine ter prednostne naložbe Spodbujanje razpoložljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih in visoko kakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega pomena. Naložbo sta sofinancirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika [ ... ]

Objavljamo drugo analizo izvajanja storitev v varstveno delovnih centrih (VDC) in centrih oz. zavodih za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV), ki se nanaša na leto 2016. Prvo poročilo, objavljeno v lanskem letu, se je nanašalo na stanje v letu 2015.

Namen vsakoletne analize na tem področju je zbrati podatke o storitvah vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji ter institucionalno varstvo (24 ur in 16 ur) za odrasle v VDC in CUDV ter na tej podlagi pripraviti analizo stanja ter primerjavo med leti. Dolgoročni cilj tovrstnega monitoringa je, da na podlagi agregiranih letnih poročil pripravimo izhodišča za sistematično spremljanje [ ... ]

Ostale novice

Indeks blaginje otrok

 

65plus logo spletka

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci