Četrtek, 6. Maj 2021

Fast Font

Aktualno

Na Inštitutu RS za socialno varstvo smo v letu 2019 izvajali projekt Analiza potreb starejših občanov po storitvah dolgotrajne oskrbe v občini Domžale. Naročnik projekta je Občina Domžale, cilj projekta pa pripraviti predloge za spodbujanje skupnostne dolgotrajne oskrbe v Domžalah

Projekt smo izvajali v več korakih. V začetnem delu projekta smo pripravili posnetek stanja v Domžalah v okviru širšega družbenega konteksta (demografska slika, trg dela, aktivno prebivalstvo, zdravje, zdravstveno in socialno varstvo), analizirali strukturo storitev na področju dolgotrajne oskrbe ter ocenili njeno razvitost. Rezultate [ ... ]

V aprilu se je začel evropski projekt CP4EUROPE. Glavni cilji projekta so povečati priložnosti za participacijo otrok, promocija orodij za njeno podporo in zagotoviti večje prepoznavanje pomembnosti participacije v oblikovanju javnih politik države. Projekt, ki bo trajal dve leti, vodi Svet Evrope, v njem pa poleg partnerjev iz Češke, Portugalske, Islandije in Finske sodelujejo tudi Inštitut RS za socialno varstvo, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij − PIC in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

Sporočilo za javnost (v angleščini)

 

Vabljeni na spletno delavnico z naslovom

Preoblikovanje lokalnih sistemov - "Sodelovanje in soustvarjanje z državljani",

ki bo v torek, 13. aprila 2021 ob 14:00 uri.

Posvet bo potekal preko Zoom platforme, pred dogodkom pa se je potrebno registrirati na naslednji povezavi: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcsc--oqTwpEtOt_xjQKobFcAnr4onUrDZI 

 

Na Inštitutu RS za socialno varstvo sodelujemo v projektu SCIROCCO Exchange v katerem sodelujejo partnerji iz devet evropskih držav in je namenjen razvoju integrirane oskrbe. V okviru projekta trenutno poteka intenzivna izmenjava znanja med sodelujočimi partnerji in eden v [ ... ]

 

Vabljeni na spletno predstavitev knjige

Basaglia's International Legacy: From Asylum to Community,

ki bo v torek, 6. aprila 2021 ob 17:00 uri.

Predstavitev bo potekala preko Zooma: https://zoom.us/j/92872626495 

 in bo v angleškem jeziku.

 

Italijanski Zakon 180, iz leta 1987, je verjetno en od najbolj radikalnih zakonov na področju duševnega zdravja, ki so ga kdaj sprejeli. Uvedel je moratorij na sprejeme v psihiatrične bolnice in pozval k hitremu zaprtju takšnih ustanov. Zakon, je krona dela karizmatičnega italijanskega psihiatra, pionirja dezinstitucionalizacije in aktivista, Franca Basaglie (1924 – [ ... ]

Na Inštitutu RS za socialno varstvo smo 1. 1. 2019 začeli izvajati drugi del mednarodnega projekta SCIROCCO Exchange (2019-2022), ki ga sofinancira Evropska unija in v katerem sodeluje devet evropskih držav. Projekt je namenjen razvoju integrirane oskrbe na lokalni ravni, v Sloveniji tako v projektu sodelujejo deležniki s področja integrirane oskrbe v občini Trbovlje.

Do sedaj so v sklopu projekta potekale številne aktivnosti, in sicer začetni posvet partnerjev projekta v Luksemburgu, nadgradnja Zrelostnega modela integrirane oskrbe SCIROCCO in razširitev ocenjevalnega orodja, prevod ocenjevalnega orodja v jezik držav partneric, srečanje [ ... ]

Ostale novice

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci