Nedelja, 24. Februar 2019

Fast Font

Aktualno

Na IRSSV smo pripravili poročilo o regijskem indeksu blaginje otrok (RIBO), orodju, ki meri blaginjo otrok v 12 slovenskih statističnih regijah. RIBO omogoča primerjavo blaginje otrok med regijami glede na deset področij in 40 kazalnikov in primerjavo blaginje deklic in dečkov.

RIBO je nastal kot nadgradnja IRSSV indeksa blaginje otrok (IBO). Če IBO omogoča umestitev blaginje otrok v Sloveniji v evropski kontekst, ponuja RIBO vpogled v položaj otrok v slovenskemu prostoru. Regijski indeks blaginje otrok ne predstavlja novosti le v slovenskem, marveč je redkost tudi v mednarodnem prostoru, saj so glede na velike vrzeli v razpoložljivosti podatkov o [ ... ]

Potem, ko smo v letu 2017 in 2018 za sedemindvajset evropskih držav oblikovali indeks blaginje otrok (IBO) in ga upodobili na posebej za to oblikovani spletni strani, smo pred kratkim objavili še publikacijo »IRSSV indeks blaginje otrok: Vsebinski izzivi, metode in uporabnost«, ki dodatno osvetljuje nastanek indeksa in njegove rezultate.

IBO je orodje za podatkovno zgoščeno, konceptualno in teoretsko utemeljeno ter kontinuirano spremljanje družbenih področij, ki so za otroke še posebej pomembni. Kot tako predstavlja dopolnitev sistema spremljanja blaginje otrok v Sloveniji. Njegova prednost je, da poenostavlja kompleksnost [ ... ]

Objavljamo rezultate rednega letnega monitoringa izvajanja programov osebne asistence. Tokratno poročilo se nanaša na stanje v letu 2017. Namen vsakoletnega monitoringa programov osebne asistence je dvojen: zagotovitev kontinuiranega pregleda izvajanja osebne asistence v Republiki Sloveniji in priprava celovitih letnih statistik o uporabnikih, izvajalskih organizacijah, kadrih in izvajanju storitev osebne asistence na podlagi nacionalnih in mednarodnih potreb in zahtev. Analiza predstavlja pomemben vir informacij za strokovno javnost, raziskovalce in odločevalce. Je edini vir podatkov, ki prikazuje stanje na področju izvajanja osebne asistence na celotnem [ ... ]

Srečno in uspešno 2019 vam želi IRSSV. (klikni za več)

Objavljamo poročilo izvajanja storitev v varstveno delovnih centrih (VDC) in centrih oz. zavodih za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV), v letu 2017.

Poročilo se nanaša na varstveno delovne centre in centre oz. zavode za usposabljanje, delo in varstvo, v katerih se izvajajo vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji ter institucionalno varstvo (24 ur in 16 ur) za odrasle. Namen naloge je zbrati podatke na področju omenjenih storitev za odrasle v VDC in CUDV ter na tej podlagi pripraviti analizo stanja za leto 2017 ter v segmentih, kjer je to možno, tudi primerjavo z leti 2015 in 2016. Dolgoročni cilj naloge je, da na podlagi agregiranih [ ... ]

Ostale novice

Indeks blaginje otrok

 

65plus logo spletka

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci