Sreda, 15. Julij 2020

Fast Font

Konferenca: Interdisciplinarni pristop pri oblikovanju dobrih praks na področju zlorabe drog

Vid Žiberna se je aktivno udeležil konference v Državnem svetu z naslovom »Interdisciplinarni pristop pri oblikovanju dobrih praks na področju zlorabe drog« kot tolmač, nastopil pa je tudi s prispevkom »Spletna aplikacija za izvajalce SVP s centralno bazo podatkov«.

 

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci