Sreda, 15. Julij 2020

Fast Font

Posvet: "Kako lahko izboljšamo sistem na področju nove socialne zakonodaje?"

V ponedeljek, 13. maja 2013, je v dvorani Državnega sveta in v njegovi organizaciji potekal posvet z naslovom 'Kako lahko izboljšamo sistem na področju nove socialne zakonodaje?'. Posvet je bil namenjen srečanju strokovne javnosti s predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da skupaj pretehtajo in ocenijo spremembe socialne zakonodaje v zadnjem času.

Na posvetu smo predstavili ugotovitve poročila »Ocena učinkov izvajanja nove socialne zakonodaje«. Več na: http://www.ds-rs.si/?q=node/3851

 

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci