Ponedeljek, 30. Marec 2020

Fast Font

Izvajanje pomoči na domu v letu 2012

Objavljamo najnovejše podatke o izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč na domu za leto 2012. V poročilu v začetku predstavimo storitev pomoč na domu kot socialnovarstveno storitev, uvodnemu poglavju pa sledita metodologija zbiranja podatkov in analiza pridobljenih podatkov.

 

Glavne ugotovitve analize za leto 2012:

  • storitev se je v okviru javne mreže izvajala v 203 slovenskih občinah;
  • pet občin storitev pomoči na domu izvaja za uporabnike brezplačno, saj celotne stroške izvajanja storitve krijejo iz občinskih sredstev;
  • število uporabnikov je v letu prvič po trendu rasti v letih 2006-2011 nekoliko upadlo - konec leta 2012 je bilo v Sloveniji 6.583 uporabnikov pomoči na domu;
  • povprečna cena storitve na uro za uporabnika je v letih 2006-2012 postopoma naraščala; v letu 2012 je znašala 5,27 evra, kar je 15 centov več, kot v istem obdobju v letu 2011;
  • celotni stroški storitve so v povprečju znašali 17,57 evra, kar je 27 centov več kot leto prej;
  • na področje izvajanja pomoči na domu vstopa čedalje večje število domov za starejše in zasebnikov s koncesijo občine.


Več informacij je dostopnih v poročilu o izvajanju pomoči na domu. Obveščamo vas tudi, da smo posodobili spletno stran z zemljevidom izvajalcev pomoči na domu in ceno storitve po slovenskih občinah.

 

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci